SAVEZ ZA CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE
Svačićev trg 1, Zagreb
t: 45 72 591
f: 45 72 592
SavezZaCentar@gmail.com

PROGRAM
Kornel Šeper
program.jedinstvo@gmail.com

ODNOSI S JAVNOŠĆU
Bobo Markulinčić
pr@mochvara.hr
tel. 01.60.555.99
mob.091.60.555.99

KOORDINACIJA
Emina Višnić
emina@mi2.hr
091 642 63 47

ADMINISTRACIJA
Ružica Gajić Guljašević
seka@mi2.hr