Savez za Centar okuplja organizacije koje su inicirale javnu raspravu o razvoju nezavisne kulture i mladih u Gradu Zagrebu, koja je rezultirala Deklaracijom. Prva mjera navedena u Deklaraciji odnosi se na osnivanje multifunkcionalnog centra za nezavisnu kulturu i makroregionalnog centra za mlade. U tu je svrhu tijekom Operacije:Grad osnovan Inicijativni odbor za Centar. Inicijativni odbor čine po dva predstavnika platformi i mreža (Zagreb-Kulturni kapital Evrope 3000, Clubture i Mreža mladih Hrvatske) te po jedan predstavnik klubova (Mama, Močvara i Attack). Te su organizacije kasnije (1.6.2006.) osnovale savez udruga pod nazivom Savez za Centar za nezavisnu kulturu i mlade.

Misija Saveza je zagovarati i ostvariti dugoročno i održivo rješenje prostornih problema ove scene u obliku Centra za nezavisnu kulturu i mlade, kao mješovite ustanove čiji su ravnopravni osnivači Grad Zagreb i savez organizacija mladih i nezavisne kulture. Kako bi taj centar u potpunosti i primjereno odgovorio na raznolikost potreba nezavisne kulturne scene i organizacija mladih (od edukacije, izvedbenih i glazbene umjetnosti, informiranja, kulturnih događaja, kvalitetnog i kreativnog ispunjavanja slobodnog vremena mladih pa i potrebe institucionalnog djelovanja organizacija), nužno je da on uključuje veći broj prostora različitih namjena. Naime, s obzirom na broj, dinamiku te vrste aktivnosti i programa ovih organizacija potrebno je osigurati oko 7000 m2 unutarnjih prostora.

Tvornica Jedinstvo svojim kapacitetima (manje 1000 m2 slobodnog zatvorenog prostora ) očito zadovoljava samo dio tih potreba. U tom smislu Privremeni ilegalni centar u tvornici Jedinstvo ne predstavlja opisani centar, već prostor koji bi u sklopu buduće ustanove trebao biti namijenjen za izvedbeno-glazbene programe, dok bi druge vrste sadržaja i potreba trebali pokrivati drugi prostori, kao što je bivša tvornica Badel, od koje ne odustajemo.

Savez za Centar trenutno okuplja 10 oganizacija, ali je otvoren za pristup novih članica, i to onih koje će svojim aktivnostima biti uključene u rad Centra. Na koji se način pojedine organizacije mogu učlaniti bit će definirano modelom kojeg planiramo izraditi i testirati do jeseni 2007.

***

Organizacije osnivačice Saveza za Centar:

SAVEZ UDRUGA KLUBTURA
MREŽA MLADIH HRVATSKE
MULTIMEDIJALNI INSTITUT
CENTAR ZA DRAMSKU UMJETNOST
PLATFORMA 9,81 – UDRUGA ZA ISTRAŽIVANJA U ARHITEKTURI
ŠTO, KAKO I ZA KOGA / WHW
BLOK – LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE
BACAČI SJENKI
UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE: “URK”
AUTONOMNI KULTURNI CENTAR